Sutra suzbijanje larvi komaraca · Max Info

Sutra suzbijanje larvi komaraca

Početak tretmana u 8 sati!

komarci

Tretman će se obavljati sa zemlje preparatom LARVASTOP ZG, PIRIPROX ZG – preparat nije opasan za pčele i to na sledećim lokalitetima: Čoka, Padej, Jazovo, Ostojićevo.

Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare.

Za sve informacije o tretmanu možete se obratiti na sledeći telefon:   Milenko Radosavljević 064 81 211 51  

Podelite vest sa prijateljima