Max Info Impressum · Max Info

Max Info Impressum

Alen Marić PR Proizvodnja audio-vizuelnog programa MAX MEDIA, Prvomajska 103/56 Subotica, 24000 Subotica, Srbija

Direktor, glavni i odgovorni urednik Alen Marić

Izvršavanje obaveza koje Max Info ima po odredbama Zakona o
elektronskim medijima i podzakonskim akatima donetim u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, kontroliše
Regulatorno telo za elektronske medije.

Registarski broj medija: IN000852