Novosti | Max Info

Novosti

Obaveštenje za javnost

Obaveštavaju se građani, da građevinski otpad, kao i otpad od rušenja objakata (šut), mogu iznositi na lokaciji stare