Uručivanje penzionerskih kartica u opštini Čoka, u prostorijama PIO fonda · Max Info

Uručivanje penzionerskih kartica u opštini Čoka, u prostorijama PIO fonda

PIO fond obaveštava sve penzinere da je počela podela penzionerskih kartica, te da će svi penzioneri kojima je izrađena kartica biti obavešteni putem SMS poruke. Penzioneri kojima u prvom krugu nije stigla kartica mogu da je očekuju u narednom periodu o čemu će, kao što je navedeno, putem SMS poruke biti obavešteni. 

Kada je o opštini Čoka reč, penzioneri svoje penzionerske kartice mogu da podignu u filijali PIO Fonda Čoka, u Ulici Maršala Tita 20/a. (Ovo se odnosi na penzinere koji su dobili SMS obaveštenje o prispeću kartice).

Karticu mogu da preuzmu lično u prostorijama PIO Fonda ili druga osoba sa overenom punomoći.

Za više informacija pozvati PIO Fond na 0230/315-790

kkk

Podelite vest sa prijateljima