Uklanjanje urušenih objekata · Max Info

Uklanjanje urušenih objekata

Na osnovu Odluke o uklanjanju objekata na teritoriji opštine Čoka, otpočeli su radovi na uklanjanju urušenog objekta na adresi Sanad, Svetozara Miletića br.10.
Opština Čoka će nastaviti da uklanja sve objekte koji ugrožavaju bezbednost građana, ujedno se upozoravaju vlasnici privatnih urušenih objekata da iste uklone ili obezbede od ugrožavanja lica i imovine.

Radovi
Radoviopet

Podelite vest sa prijateljima