Suzbijanje komaraca u subotu · Max Info

Suzbijanje komaraca u subotu

Početak tretmana u 8 sati!

komarci

Tretman će se obavljati sa zemlje preparatom LARVASTOP ZG, PIRIPROX ZG – preparat nije opasan za pčele i to na sledećim lokalitetima: Čoka, Sanad, Vrbica, Crna Bara Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare 

Za sve informacije o tretmanu možete se obratiti na sledeći telefon:   Milenko Radosavljević 064 81 211 51  

Podelite vest sa prijateljima