Komisija za komasaciju: Predlog plana nadele novoformiranih parcela · Max Info
Trenutna temperatura u Čoki: 11°C

Komisija za komasaciju: Predlog plana nadele novoformiranih parcela

Komisija za komasaciju katastarske opštine Čoka, na sednici održanoj 1. jula, donela je Odluku da se na javni uvid stavi Predlog plana nadele novoformiranih parcela učesnika komesacije u komesacionom području k. o. Čoka.

komasacija

Predsednik Komisije Miljan Milić potvrdio je da se javni uvid realizuje od 7. jula do 6. avgusta 2020.

– Pregledne karte Predloga plana nadele novoformiranih parcela  biće izložene u holu čokanskog Doma kulture, ul. Maršala Tita br. 2 i u zgradi opštinske uprave Čoka, ul. Potiska br. 20, svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 sati – precizirao je Miljan Milić i dodao  da će sve to biti objavljeno i na zvaničnoj internet stranici opštine Čoka – www.coka.rs

Milić je naglasio da sve zainteresovane osobe, koje eventualno ne budu zadovoljne predlogom plana, mogu da ulože prigovor na navedeni predlog, usmenim ili pisanim putem, tj. da se obrate Komisiji za komasaciju k. o. Čoka, u zgradi čokanske opštinske uprave, kancelarija br. 8 (u prizemlju), svakog radnog dana od devet do 14 sati.

– O svim eventualnim prigovorima Komisija će se izjasniti pisanim putem u roku od sedam dana od dana dostavljanja primedbi – naglasio je Milić.

Kontakt telefoni su: 0230 /471 000 i 064/ 8619 411.

 

Podelite vest sa prijateljima